Już tłumaczymy dlaczego. Lekarz, który zdobył odpowiednie wykształcenie oraz uzyskał prawo do wykonywania zawodu tak jak w przypadku doktora Łukszy nie powinien kończyć na „laurach”.

Ważne aby lekarze podejmowali wysiłek, aby cały czas się doskonalić, podnosić swoje kwalifikacje oraz działalność naukową.

Informujemy zatem, iż  w dniach 10-12 marca doktor Krzysztof Łuksza będzie przebywał na XVIII KONGRESIE STOWARZYSZENIA LEKARZY DERMATOLOGÓW ESTETYCZNYCH

Międzynarodowy kongres dermatologii estetycznej Anti-Aging