Kongres organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Co roczne spotkania są doskonałą okazją do poznania najnowszych osiągnięć i możliwości medycyny estetycznej, które prezentują największe autorytety ze świata w tym dr Krzysztof Łuksza.

kongres-medycyna-estetyczna-anti-aging-biogenica-1

Okładka Bazaar, Międzynarodowy kongres medycyny Estetycznej i anti-aging