Suplementacja hormonalna

Bardzo popularne w ostatnich latach hasło medycyna anti-aging, czyli medycyna przeciwstarzeniowa zyskało wielką popularność i jest niestety zbyt szeroko wykorzystywane do zabiegów, procedur i preparatów, które w tej dziedzinie niestety nie sprawdzają się lub mają bardzo ograniczony i wybiórczy wpływ na dużo szerszy problem.

Prawidłowa terapia i konsultacje to nie tylko praca nad zmarszczkami, sylwetką i ogólnym wyglądem.

Kompleksowe podejście do problemu obejmuje bardzo szczegółowy wywiad lekarski, badania morfologiczne i bardzo szerokie biochemiczne krwi, dodatkowe konsultacje u specjalistów, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Bardzo szeroko oceniany jest ogólny stan zdrowia, porównywany jest wiek biologiczny i metrykalny. W diagnostyce zwykle wykorzystywane są również badania genetyczne w celu określenia potencjalnych zagrożeń.

Profilaktykę taką prowadzi się zwykle dożywotnio stale monitorując stan zdrowia. Dobierany jest rodzaj i intensywność aktywności fizycznej, dieta i substytucja hormonalno-farmakologiczna.

Posted on Dr Krzysztof Łuksza