Ozonator Metrum ATO3

Generator Ozonu ATO-3 wytwarza ozon z tlenu: medycznego (z butli lub sieci szpitalnej) oraz dozuje go w sposób kontrolowany, zgodnie z wymogami wybranego zabiegu

Ozonator Metrum ATO3 – do czego służy?

Aparaty do terapii ozonem serii ATO3 służą do generowania i podawania gazowej mieszaniny tlenowo-ozonowej w zastosowaniach medycznych.
Ozon to trzyatomowa cząsteczka tlenu, bardzo silny utleniacz. Jest nietrwały, szybko ulega rozkładowi, zwłaszcza pod wpływem temperatury lub substancji katalitycznych. Do celów medycznych wytwarza się go z czystego tlenu w wyniku kontrolowanych wyładowań elektrycznych.

Ze względu na silne działanie bakterio-, grzybo- i pierwotniakobójcze, inaktywujące wirusy oraz utleniająco-katalityczne w stosunku do krwi i tkanek, ozon jest szeroko stosowany w medycynie. Podawany do krwi, zmienia jej właściwości reologiczne i fizykochemiczne dając efekt w postaci poprawy mikrokrążenia.

Posted on Dr Krzysztof Łuksza