Polityka Prywatności Serwisu BIOGENICA

W trosce o bezpieczeństwo i prywatność Użytkowników Serwisu BIOGENICA, prowadzonego pod adresem www.biogenica.pl, Operator Serwisu wprowadza Politykę Prywatności, która w szczegółowy sposób informuje Użytkowników Serwisu, jakie dane osobowe są gromadzone podczas korzystania z Serwisu i w jaki sposób następnie są przetwarzane.

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi wspólnie z Regulaminem Serwisu – w zakresie w jakim odnosi się on do prywatności Użytkowników Serwisu – zespół zasad i reguł dotyczących ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu obowiązujących w Serwisie BIOGENICA. Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych zapisów.

 1. Administratorem danych osobowych jest Operator Serwisu – Biogenica + spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Plewiskach, ul. Grunwaldzka 519B/2, 62-064 Plewiska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000510428, posiadająca nr NIP 777-323-85-98 oraz REGON 302727984 – który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2001, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Polityka Prywatności została przyjęta przez Operatora w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników Serwisu, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym.
 3. Operator zapewnia, że zasady przyjęte w niniejszej Polityce Prywatności zapewniają wszystkim Użytkownikom Serwisu realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), w szczególności prawo wglądu do własnych danych w każdym czasie, prawo do ich poprawiania, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tej ustawie. Realizacja powyższych uprawnień następuje poprzez wysłanie emaila do Operatora Serwisu ze stosownym żądaniem na adres promocje@biogenica.pl.
 4. W związku z korzystaniem z Serwisu, Operator gromadzi następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
 5. Podanie powyższych danych jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z formularza kontaktowego oraz Newslettera w ramach Serwisu. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu w zakresie niezbędnym do nawiązania i rozwiązania umowy, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 6. W celu prawidłowej realizacji usług Operator jest uprawniony do udostępnienia przetwarzanych danych osobowych dla Krzysztof Łuksza „Biogenica – Prywatna Praktyka Lekarska” z siedzibą w Poznaniu, ul. Piątkowska 84A/17, 60-649 Poznań, posiadającym nr NIP 972-078-38-80 oraz REGON 630699251.
 7. W pozostałych przypadkach zebrane dane nie mogą być udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Użytkowników Serwisu. Jedyną sytuacją, w której Operator może udostępnić zebrane informacje w sposób niezależny od siebie, jest wyraźny nakaz wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 8. W ramach Serwisu dane osobowe Użytkowników nie są widoczne dla pozostałych Użytkowników. Operator nie odpowiada za ewentualne udostępnienie danych osobowych Użytkownika Serwisu podmiotom trzecim w przypadku kiedy Użytkownik Serwisu sam podał je do wiadomości innym Użytkownikom.
 9. Operator zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez publikację nowej wersji na tej stronie. Zmiany w Polityce Prywatności zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności mogą mieć miejsce celem zapewnienia jeszcze lepszego bezpieczeństwa dla Użytkowników Serwisu.
 10. Operator Serwisu wyraża nadzieję, że niniejsze zasady pozwolą zawsze cieszyć się wygodnym użytkowaniem Serwisu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, należy skontaktować się z Operatorem Serwisu wysyłając email na adres promocje@biogenica.pl.

Polityka cookies

„Cookies” są małymi plikami, wykorzystywanymi jako znaki identyfikacyjne. Operator jako administrator Serwisu wysyła ciasteczka przez stronę www.biogenica.pl i zapisuje je na dysku twardym Użytkownika. Pliki „cookies” są chronione przed odczytem przez osoby trzecie za pomocą standardowych zabezpieczeń przeglądarki internetowej. Operator używa dwóch rodzajów cookies:
 1. krótkoterminowe („session-cookies”), które są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, a następnie są trwale usuwane z pamięci urządzenia;
 2. długoterminowe (trwałe) cookies, przechowywane na urządzeniu użytkownika, gdzie pozostają do momentu ich skasowania.

Celem korzystania z „cookies” jest:

 1. Poprawna konfiguracja Serwisu polegająca na dostosowaniu zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika, rozpoznania jego urządzenia oraz jego lokalizacji, zapamiętania wybranych ustawień;
 2. Uwierzytelnianie Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji;
 3. Zapewnienie pełnej funkcjonalności stron internetowych;
 4. Analiz i badań oraz audytu oglądalności oraz świadczenia usług reklamowych;
 5. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

Operator nie stosuje „cookies” bez zgody Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona samodzielnie i w każdym czasie za pomocą akceptacji niniejszej Polityki Prywatności lub poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej (za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień). Akceptacja plików „cookies” nie jest konieczna do korzystania z Serwisu, jednak jej brak spowoduje, że część funkcjonalności nie będzie działać poprawnie.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w swojej przeglądarce internetowej.Stosowanie przez Operatora „cookies” nie powoduje uszkodzenia komputera Użytkownika ani zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Posted on Dr Krzysztof Łuksza