Leczenie blizn pooperacyjnych i innych

W prostym podziale blizny takie podzielić możemy na zanikowe i przerastające. Niekiedy mamy do czynienia z obiema formami nawet w obrębie jednej blizny.

Technika zabiegowa, wykorzystane preparaty i zastosowane urządzenia dostosowywane są zawsze w zależności od potrzeb i mają zawsze indywidualny charakter. Często posługujemy się laserami, osoczem bogatopłytkowym i w razie potrzeby kortykosterydami.

Efekty przed i po

Posted on Dr Krzysztof Łuksza