Czym jest botoks?

Czym jest botoks Medycyna Estetyczna Poznań Biogenica

Botoks nazywany również toksyną botulinową, toksyną jadu kiełbasianego jest kompleksem neurotoksyny wytwarzanej przez bakterie Clostridium Botulinum. Bakterie te należą do gramm dodatnich beztlenowców, które wytwarzają aż 8 rodzajów egzotoksyn (A, B, C 1 , C 2 , D, E, F i G). W medycynie estetycznej wykorzystuje się toksynę typu A., Nazwy produktów zawierających toksynę to: BTXA, BoNtA, Botox, Boccuture, Azzalure, toksyna botulinowa typu A. Fizycznie botoks jest białym proszkiem, który bezpośrednio przed użyciem należy rozpuścić w odpowiedniej ilości soli fizjologicznej.

Zadanie toksyny botulinowej typu A polega na zahamowaniu procesu uwalniania acetylocholiny w presynaptycznych zakończeniach nerwów poprzez rozszczepienie struktury SNAP-25-białka koniecznego dla skutecznego łączenia i uwalniania form acetylocholiny z pęcherzyków znajdujących się na zakończeniach nerwów. Po podaniu toksyny botulinowej następuje szybkie wiązanie ze specyficznymi powierzchniowymi receptorami komórkowymi o wysokim powinowactwie do toksyny. Następnie toksyna jest przenoszona poprzez błonę komórkową z udziałem receptorów pośredniczących. Ostatecznie toksyna jest uwalniana do cytozolu. Procesowi temu towarzyszy postępujące hamowanie uwalniania acetylocholiny, a więc w konsekwencji osłabienie lub zhamowanie czynności mięśni w danym obszarze. Proces ten jest całkowicie odwracalny, dlatego zabieg powtarza się co 4-6 miesięcy.